Tổng quan

Tài liệu này được tạo ra để hỗ trợ các đối tác của chúng tôi tích hợp các API Du lịch của Gotadi. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn và tài liệu về các sản phẩm của chúng tôi cũng như mô tả về các luồng xử lý trong hệ thống Gotadi.​ Các API Du lịch được cung cấp để kết nối các đối tác với tất cả dữ liệu bạn cần để xây dựng một trang web hoặc ứng dụng bằng nội dung du lịch do Gotadi cung cấp.
Với mục tiêu làm cho việc phát triển trang web của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết bằng cách sử dụng các tùy chọn tìm kiếm giá linh hoạt để bạn có thể xây dựng các công cụ thú vị giúp mở rộng các tùy chọn tìm kiếm du lịch cho người dùng của bạn.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể tìm thêm thông tin và câu trả lời cho các câu hỏi trong phần Câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với nhóm Hỗ trợ Đối tác của Gotadi