Câu hỏi thường gặp

Các trạng thái đặt chỗ trong hệ thống Gotadi như thế nào?

Trạng thái đặt chỗ trên hệ thống Gotadi là tổ hợp của 3 trạng thái:

  • Booking status: trạng thái đặt

  • Payment status: trạng thái thanh toán

  • Issued status: trạng thái xuất vé (phát hành vé), được hiểu là trạng thái xác nhận của nhà cung cấp dịch vụ sau khi thanh toán thành công

Chi tiết vui lòng xem thêm trong tài liệu sau:

Các status trong luồng booking Gotadi

Để hoàn thành tích hợp B2B2C với Gotadi, cần thông qua các test case như thế nào?

Vui lòng tham khảo bộ testcase tiêu chuẩn dành cho đối tác B2B2C tại đây

Bộ Testcase dành cho đối tác B2B2C

Quy định về cách test và hoàn hủy đối với các vé đã đặt khi test như thế nào?

Vui lòng tham khảo Quy định test vé máy bay & khách sạn dành cho 2 nhóm hành trình quốc tế và nội địa theo nội dung dưới đây: Quy định Test vé máy bay & khách sạn

Quy trình tích hợp gồm những bước nào?

Quy trình tích hợp về có thể khác nhau tùy vào hình thức hợp tác, tuy nhiên giống nhau ở 2 bước cuối bao gồm: - Nghiệm thu: Thông qua bộ test case & hoàn hủy đối với các vé đã đặt trong quá trình test - Xây dựng kênh kết nối bộ phận chăm sóc khách hàng

Chi tiết về quy trình tích hợp, vui lòng tham khảo trang tổng quan giới thiệu các phương thức

Đối tác B2B2C

Đối tác Affiliate

Đối tác Corporate Agent (CA)

Last updated