Bộ Testcase dành cho đối tác B2B2C

Bộ testcase tham khảo cho các đối tác B2B2C

Tải file offline tại đây:

Các testcase liên quan tới trang xác nhận kết quả. Với trường hợp quý đối tác tự xây dựng trang kết quả riêng của mình. Vui lòng lưu ý các test case từ 7-11


Bộ testcase tham khảo:

Vé máy bay

IDTest ScenarioTest CasesTest StepsTest DataExpected Result

1

Luồng đăng nhập và khởi tạo webview

Người dùng đã đăng nhập truy cập vào chức năng đặt vé

1. Mở ứng dụng của Đối tác. 2. Đăng nhập vào ứng dụng. 3. Truy cập vào chức năng đặt Vé máy bay.

Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối tác

Truy cập thành công vào chức năng đặt Vé máy bay và hiển thị giao diện webview đặt Vé máy bay của Gotadi.

2

Luồng đăng nhập và khởi tạo webview

Người dùng không đăng nhập truy cập vào chức năng đặt vé

1. Mở ứng dụng của Đối tác. 2. Đăng xuất khỏi ứng dụng nếu đã đăng nhập trước đó. 3. Truy cập vào chức năng đặt Vé máy bay.

Không truy cập được vào chức năng đặt Vé máy bay.

3

Luồng Giữ chỗ và yêu cầu thanh toán

Giữ chỗ và khởi tạo yêu cầu thanh toán thành công

1. Mở ứng dụng của Đối tác. 2. Đăng nhập vào ứng dụng. 3. Truy cập vào chức năng đặt Vé máy bay. 4. Tìm kiếm vé máy bay với hành trình bất kỳ cho 1 người lớn. 5. Nhập thông tin hành khách / Người liên hệ và click vào "Đi tiếp". 6. Chọn gói hành lý mua thêm / bảo hiểm và click vào "Đi tiếp". 7. Xác nhận thông tin và click vào "Đến thanh toán".

Hành khách: Last name: NGUYEN First name: VAN A Người liên hệ: Last name: NGUYEN First name: VAN A

Người dùng được chuyển đến chức năng toán trên ứng dụng của Đối tác để thanh toán Vé máy bay vừa chọn mua với số tiền chính xác. Hiển thị thông tin Time limit vé Gotadi trả về để yêu cầu khách hàng thanh toán đúng thời hạn vé

4

Luồng Giữ chỗ và yêu cầu thanh toán

Giữ chỗ thành công và hủy thanh toán

1. Mở ứng dụng của Đối tác. 2. Đăng nhập vào ứng dụng. 3. Truy cập vào chức năng đặt Vé máy bay. 4. Tìm kiếm vé máy bay với hành trình bất kỳ cho 1 người lớn. 5. Nhập thông tin hành khách / Người liên hệ và click vào "Đi tiếp". 6. Chọn gói hành lý mua thêm / bảo hiểm và click vào "Đi tiếp". 7. Xác nhận thông tin và click vào "Đến thanh toán". 8. Hủy thanh toán.

Hành khách: Last name: NGUYEN First name: VAN A Người liên hệ: Last name: NGUYEN First name: VAN A

Người dùng được chuyển về chức năng đặt vé máy bay để tìm kiếm vé mới. Người dùng không bị trừ tiền trên tài khoản thanh toán, vé máy bay không được xuất.

5

Luồng Giữ chỗ và yêu cầu thanh toán

Giữ chỗ thất bại

1. Mở ứng dụng của Đối tác. 2. Đăng nhập vào ứng dụng. 3. Truy cập vào chức năng đặt Vé máy bay. 4. Tìm kiếm vé máy bay với hành trình bất kỳ cho 1 người lớn. 5. Nhập thông tin hành khách / Người liên hệ và click vào "Đi tiếp". 6. Chọn gói hành lý mua thêm / bảo hiểm và click vào "Đi tiếp". 7. Xác nhận thông tin và click vào "Đến thanh toán".

Hành khách: Last name: TEST First name: BOOK FAILED Người liên hệ: Last name: TEST First name: BOOK FAILED

Xuất hiện pop-up thông báo trên webview của Gotadi - nội dung thông báo "Đặt vé thất bại". Hiển thị button Tìm kiếm lại để thực hiện đặt lại vé mới

6

Luồng Giữ chỗ và yêu cầu thanh toán

Thực hiện tìm kiếm lại do hết hạn giữ chỗ

1. Mở ứng dụng của Đối tác. 2. Đăng nhập vào ứng dụng. 3. Truy cập vào chức năng đặt Vé máy bay. 4. Tìm kiếm vé máy bay hãng VJ với hành trình bất kỳ, ngày bay là sát ngày(trong vòng 24h trước giờ khởi hành) cho 1 người lớn (Loại vé chỉ cho phép Giữ chỗ trong 15 phút). 5. Nhập thông tin hành khách / Người liên hệ và click vào "Đi tiếp" 6. Chọn gói hành lý mua thêm / bảo hiểm và click vào "Đi tiếp" 7. Xác nhận thông tin và click vào "Đến thanh toán" 8. Dừng lại ở chức năng thanh toán tối thiểu 15 phút chờ cho vé hết hạn giữ chỗ

Hành khách: Last name: NGUYEN First name: VAN TEST Người liên hệ: Last name: NGUYEN First name: VAN TEST

Người dùng được chuyển đến chức năng thanh toán trên ứng dụng của Đối tác Sau khi hết thời gian time limit của booking (time này Gotadi trả về, có thể load lên màn hình) -> expired trang và hiển thị button Tìm kiếm lại Booking đã expired không cho thanh toán lại

7

Luồng yêu cầu ghi nợ và xuất vé

Ghi nợ và xuất vé thành công

1. Yêu cầu Admin Gotadi cấp hạn mức cho Tài khoản đại lý Đối tác. 2. Mở ứng dụng của Đối tác. 3. Đăng nhập vào ứng dụng. 4. Truy cập vào chức năng đặt Vé máy bay. 5. Tìm kiếm vé máy bay với hành trình bất kỳ cho 1 người lớn. 6. Nhập thông tin hành khách / Người liên hệ và click vào "Đi tiếp". 7. Chọn gói hành lý mua thêm / bảo hiểm và click vào "Đi tiếp". 8. Xác nhận thông tin và click vào "Đến thanh toán". 9. Thực hiện thanh toán thành công trên Ứng dụng của đối tác.

Hành khách: Last name: NGUYEN First name: VAN TEST Người liên hệ: Last name: NGUYEN First name: VAN TEST

- Đối tác sử dụng trang webview Booking result của Gotadi: 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result trên webview của Gotadi - giao diện thông báo "Xuất vé thành công". 2. Email được gửi về cho người liên hệ - nội dung email thông báo "Xuất vé thành công". 3. Tin nhắn SMS được gửi về cho người liên hệ - nội dung tin nhắn thông báo "Xuất vé thành công". * Tin nhắn SMS chỉ được gửi trên môi trường real. - Đối tác không sử dụng trang webview Booking result của Gotadi: 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result của đối tác và yêu cầu phải có các trường thông tin: Trạng thái thanh toán/trạng thái đặt chỗ (xuất vé)/mã booking ID tương ứng với trạng thái Xuất vé thành công Tóm tắt đặt chỗ bao gồm: Mã đặt chỗ (PNR)/Hành trình và ngày giờ bay 2. Email được gửi về cho người liên hệ - nội dung email thông báo "Xuất vé thành công". (được gửi từ Gotadi) 3. Tin nhắn SMS được gửi về cho người liên hệ - nội dung tin nhắn thông báo "Xuất vé thành công".(được gửi từ Gotadi) * Tin nhắn SMS chỉ được gửi trên môi trường real.

8

Luồng yêu cầu ghi nợ và xuất vé

Yêu cầu xuất vé thất bại do hết hạn mức ghi nợ ở tài khoản Balance gotadi

1. Yêu cầu Admin Gotadi thu hồi hạn mức của Tài khoản đại lý Đối tác. 2. Mở ứng dụng của Đối tác. 3. Đăng nhập vào ứng dụng. 4. Truy cập vào chức năng đặt Vé máy bay. 5. Tìm kiếm vé máy bay với hành trình bất kỳ cho 1 người lớn. 6. Nhập thông tin hành khách / Người liên hệ và click vào "Đi tiếp". 7. Chọn gói hành lý mua thêm / bảo hiểm và click vào "Đi tiếp". 8. Xác nhận thông tin và click vào "Đến thanh toán". 9. Thực hiện thanh toán thành công trên Ứng dụng của đối tác.

Hành khách: Last name: NGUYEN First name: VAN TEST Người liên hệ: Last name: NGUYEN First name: VAN TEST

- Đối tác sử dụng trang webview Booking result của Gotadi: 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result trên webview của Gotadi - giao diện thông báo "Thanh toán thất bại". 2. Email được gửi về cho người liên hệ - nội dung email thông báo "Thanh toán thất bại". 3. Người dùng được hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của đối tác. - Đối tác không sử dụng payment và trang webview Booking result của Gotadi: 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result của đối tác và yêu cầu phải có các trường thông tin: Trạng thái thanh toán/trạng thái đặt chỗ (xuất vé)/mã booking ID tương ứng với trạng thái Thanh toán thất bại Tóm tắt đặt chỗ bao gồm: Mã đặt chỗ (PNR)/Hành trình và ngày giờ bay 2. Email được gửi về cho người liên hệ - nội dung email thông báo "Thanh toán thất bại". (được gửi từ Gotadi) 3. Người dùng được hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của đối tác.

9

Luồng yêu cầu ghi nợ và xuất vé

Thanh toán thành công, Xuất vé lỗi

1. Yêu cầu Admin Gotadi cấp hạn mức cho Tài khoản đại lý Đối tác. 2. Mở ứng dụng của Đối tác. 3. Đăng nhập vào ứng dụng. 4. Truy cập vào chức năng đặt Vé máy bay. 5. Tìm kiếm vé máy bay với hành trình bất kỳ cho 1 người lớn. 6. Nhập thông tin hành khách / Người liên hệ và click vào "Đi tiếp". 7. Chọn gói hành lý mua thêm / bảo hiểm và click vào "Đi tiếp". 8. Xác nhận thông tin và click vào "Đến thanh toán". 9. Thực hiện thanh toán thành công trên Ứng dụng của đối tác.

Hành khách: Last name: ISSUE First name: TICKET ON PROCESS Người liên hệ: Last name: ISSUE First name: TICKET ON PROCESS

 • Đối tác sử dụng trang webview Booking result của Gotadi:

 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result trên webview của Gotadi - giao diện thông báo "Xuất vé đang chờ xử lý".

 2. Email được gửi về cho người liên hệ - nội dung email thông báo "Xuất vé đang chờ xử lý".

 3. Không hoàn tiền cho người dùng, chờ GTD xử lý.

 • Đối tác không sử dụng payment và trang webview Booking result của Gotadi:

 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result của đối tác và yêu cầu phải có các trường thông tin: Trạng thái thanh toán/trạng thái đặt chỗ (xuất vé)/mã booking ID tương ứng với trạng thái Xuất vé đang chờ xử lý Tóm tắt đặt chỗ bao gồm: Mã đặt chỗ (PNR)/Hành trình và ngày giờ bay

 2. Email được gửi về cho người liên hệ - nội dung email thông báo "Xuất vé đang chờ xử lý". (được gửi từ Gotadi)

 3. Không hoàn tiền cho người dùng, chờ GTD xử lý.

10

Luồng yêu cầu ghi nợ và xuất vé

Tiếp theo của case số 9 GTD hỗ trợ xuất lại vé => xuất thành công

1. Yêu cầu Admin Gotadi cấp hạn mức cho Tài khoản đại lý Đối tác. 2. Mở ứng dụng của Đối tác. 3. Đăng nhập vào ứng dụng. 4. Truy cập vào chức năng đặt Vé máy bay. 5. Tìm kiếm vé máy bay với hành trình bất kỳ cho 1 người lớn. 6. Nhập thông tin hành khách / Người liên hệ và click vào "Đi tiếp". 7. Chọn gói hành lý mua thêm / bảo hiểm và click vào "Đi tiếp". 8. Xác nhận thông tin và click vào "Đến thanh toán". 9. Thực hiện thanh toán thành công trên Ứng dụng của đối tác. 10. CS Gotadi hỗ trợ xữ lý vé thành công.

Hành khách: Last name: ISSUE First name: TICKET ON PROCESS Người liên hệ: Last name: ISSUE First name: TICKET ON PROCESS

 • Đối tác sử dụng trang webview Booking result của Gotadi:

 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result trên webview của Gotadi - giao diện thông báo "Xuất vé đang chờ xử lý" -> Không hoàn tiền cho người dùng, chờ GTD xử lý. Tương ứng case số 9

 2. Sau khi CS GTD hỗ trợ xử lý vé theo yêu cầu của khách thì sẽ gửi Email về cho người liên hệ - nội dung email thông báo "Xuất vé thành công".

 3. Tin nhắn SMS được gửi về cho người liên hệ - nội dung tin nhắn thông báo "Xuất vé thành công".

 • Tin nhắn SMS chỉ được gửi trên môi trường real.

 • Đối tác không sử dụng payment và trang webview Booking result của Gotadi:

 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result của đối tác và yêu cầu phải có các trường thông tin Tương ứng case số 9

 2. Sau khi CS GTD hỗ trợ xử lý vé theo yêu cầu của khách thì sẽ gửi Email về cho người liên hệ - nội dung email thông báo "Xuất vé thành công". (được gửi từ Gotadi)

 3. Tin nhắn SMS được gửi về cho người liên hệ - nội dung tin nhắn thông báo "Xuất vé thành công".

 • Tin nhắn SMS chỉ được gửi trên môi trường real.

 1. Đối tác có thể gọi lại api check trạng thái đặt chỗ và update cho chính xác trạng thái cuối cùng của booking là Xuất vé thành công

11

Luồng yêu cầu ghi nợ và xuất vé

Tiếp theo của case số 9 GTD hỗ trợ xuất lại vé => vẫn thất bại

1. Yêu cầu Admin Gotadi cấp hạn mức cho Tài khoản đại lý Đối tác. 2. Mở ứng dụng của Đối tác. 3. Đăng nhập vào ứng dụng. 4. Truy cập vào chức năng đặt Vé máy bay. 5. Tìm kiếm vé máy bay với hành trình bất kỳ cho 1 người lớn. 6. Nhập thông tin hành khách / Người liên hệ và click vào "Đi tiếp". 7. Chọn gói hành lý mua thêm / bảo hiểm và click vào "Đi tiếp". 8. Xác nhận thông tin và click vào "Đến thanh toán". 9. Thực hiện thanh toán thành công trên Ứng dụng của đối tác. 11. CS Gotadi hỗ trợ xử lý vé thất bại.

Hành khách: Last name: ISSUE First name: TICKET ON PROCESS Người liên hệ: Last name: ISSUE First name: TICKET ON PROCESS

 • Đối tác sử dụng trang webview Booking result của Gotadi:

 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result trên webview của Gotadi - giao diện thông báo "Xuất vé đang chờ xử lý" -> Không hoàn tiền cho người dùng, chờ GTD xử lý.

 2. Sau khi CS GTD hỗ trợ xử lý vé theo yêu cầu của khách thì sẽ gửi Email về cho người liên hệ - nội dung email thông báo "Hoàn tiền".

 3. Người dùng được hoàn tiền vào tài khoản thanh toán.

 • Đối tác không sử dụng payment và trang webview Booking result của Gotadi:

 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result của đối tác và yêu cầu phải có các trường thông tin Tương ứng case số 9

 2. Sau khi CS GTD hỗ trợ xử lý vé theo yêu cầu của khách thì sẽ gửi Email về cho người liên hệ - nội dung email thông báo "Hoàn tiền". (được gửi từ Gotadi)

 3. Người dùng được hoàn tiền vào tài khoản thanh toán.

 4. Đối tác có thể gọi lại api check trạng thái đặt chỗ và update cho chính xác trạng thái cuối cùng của booking là Cancelled

12

Luồng my booking

Load danh sách booking cũ

1. Mở ứng dụng của Đối tác. 2. Đăng nhập vào ứng dụng. 3. Truy cập vào chức năng lịch sử booking.

Truy cập thành công vào chức năng my booking.

Danh sách các booking được load ra đúng tài khoản của người dùng đã thực hiện book vé trước đó trên giao diện webview Gotadi.

13

Luồng my booking

Thanh toán lại booking cũ

1. Mở ứng dụng của Đối tác. 2. Đăng nhập vào ứng dụng. 3. Truy cập vào chức năng đặt Vé máy bay. 4. Tìm kiếm vé máy bay với hành trình bất kỳ cho 1 người lớn. 5. Nhập thông tin hành khách / Người liên hệ và click vào "Đi tiếp". 6. Chọn gói hành lý mua thêm / bảo hiểm và click vào "Đi tiếp". 7. Xác nhận thông tin và click vào "Đến thanh toán". 8. Hủy thanh toán. 9. Truy cập vào chức năng My Booking và Tìm lại booking vừa tạo. 10. Click vào "Đến thanh toán".

Hành khách: Last name: NGUYEN First name: VAN A Người liên hệ: Last name: NGUYEN First name: VAN A

Người dùng được chuyển đến chức năng thanh toán toán trên ứng dụng của Đối tác để thanh toán Vé máy bay vừa chọn mua với số tiền chính xác.

Khách sạn

IDTest ScenarioTest CasesTest StepsTest DataExpected ResultPass/Fail

1

Đăng nhập và khởi tạo webview

Người dùng đã đăng nhập truy cập vào chức năng đặt phòng khách sạn

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn

Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối tác

Truy cập thành công vào chức năng đặt Khách sạn và hiển thị giao diện webview đặt Khách sạn của Gotadi

2

Đăng nhập và khởi tạo webview

Người dùng không đăng nhập truy cập vào chức năng đặt phòng khách sạn

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng xuất khỏi ứng dụng nếu đã đăng nhập trước đó 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn

Không truy cập được vào chức năng đặt Khách sạn

3

Tìm kiếm khách sạn

Gợi ý địa điểm liên quan đến tên Quốc Gia

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Tìm kiếm điểm đến theo tên Quốc Gia 5. Xem kết quả hiển thị

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. <Nhập tên Quốc Gia>

Hiển thị các địa điểm phổ biến; tỉnh/thành/khu vực; địa danh của Quốc gia đang tìm kiếm trong danh sách địa điểm liên quan

4

Tìm kiếm khách sạn

Gợi ý địa điểm liên quan với từ khóa

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Tìm kiếm điểm đến với từ khóa 5. Xem kết quả hiển thị

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. <Nhập từ khóa>

Hiển thị tất cả các địa điểm có chứa từ khóa trong danh sách địa điểm liên quan

5

Tìm kiếm khách sạn

Gợi ý khách sạn liên quan đến tên tỉnh/thành

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Tìm kiếm điểm đến với tên tỉnh/thành 5. Xem kết quả hiển thị

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. <Nhập tên tỉnh/thành>

Hiển thị các khách sạn của tỉnh/thành đã chọn trong danh sách khách sạn liên quan

6

Tìm kiếm khách sạn

Gợi ý khách sạn liên quan đến từ khóa có trong tên khách sạn

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Tìm kiếm điểm đến với từ khóa có trong tên Khách sạn 5. Xem kết quả hiển thị

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. <Nhập từ khóa>

Hiển thị tất cả khách sạn trong tên có chứa từ khóa đã tìm kiếm

7

Tìm kiếm khách sạn

Ngày checkin / checkout

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Chọn ngày checkin - checkout 5. Xem kết quả hiển thị

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. <chọn ngày checkin - checkout>

- Không thể chọn ngày checkin - checkout trong quá khứ - Không thể chọn ngày checkout nhỏ hơn hoặc bằng với ngày checkin

8

Tìm kiếm khách sạn

Số lượng phòng

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Chọn số lượng phòng 5. Xem kết quả hiển thị

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. <chọn số lượng phòng>

Số lượng phòng không được = 0

9

Tìm kiếm khách sạn

Số lượng khách

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Chọn số lượng khách 5. Xem kết quả hiển thị

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. <chọn số lượng khách>

- Số lượng khách Người Lớn và Trẻ em/ 1 phòng không được vượt quá số lượng cho phép ( Người lớn tối đa 8 khách & Trẻ em tối đa 4 khách) - Số lượng Người lớn không được phép = 0 - Độ tuổi trẻ em phải được nhập đúng & đầy đủ

10

Kết quả tìm kiếm

Danh sách khách sạn theo kết quả tìm kiếm

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Nhập thông tin Điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng và click vào " Tìm Khách sạn" 5. Xem kết quả hiển thị

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. chọn thông tin điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng

- Danh sách khách sạn hiển thị đúng điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng đã chọn - Giá hiển thị từng khách sạn hiển thị đúng và không lỗi font chữ/số

11

Chi tiết khách sạn

Tìm kiếm khách sạn - 1 người lớn/1 phòng

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Nhập thông tin Điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng và click vào " Tìm Khách sạn" 5. Chọn khách sạn 6. Xem chi tiết

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. chọn thông tin điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng 5. chọn khách sạn

- Hiển thị đúng các thông tin: địa điểm/ngày checkin - checkout/ số khách đã chọn - Giá tiền từng loại phòng hiển thị đúng và không lỗi font chữ/số - Chi tiết khách sạn hiển thị đúng, đủ và không lỗi font chữ/số/chính tả - Hiển thị đúng số lượng phòng/đêm đã chọn

12

Nhập thông tin booking

Thông tin chi tiết cho booking có số lượng 1 người lớn/1 phòng

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Nhập thông tin Điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng và click vào " Tìm Khách sạn" 5. Chọn khách sạn 6. Chọn phòng 6. Xem chi tiết

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. chọn thông tin điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng 5. chọn khách sạn 6. chọn phòng

- Hiển thị đúng tất cả các thông tin: khách sạn; ngày checkin-checkout; số đêm; số phòng; số khách; loại phòng - Giá tổng cộng sau khi chọn phòng hiển thị chính xác - Ở box nhập thông tin khách nhận phòng: yêu cầu nhập thông tin cho 1 phòng - Yêu cầu nhập thông tin liên hệ

13

Xác nhận thông tin

Xác nhận thông tin chi tiết cho booking có số lượng 1 người lớn/1 phòng

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Nhập thông tin Điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng và click vào " Tìm Khách sạn" 5. Chọn khách sạn 6. Chọn phòng 7. Điền thông tin khách nhận phòng & người liên hệ và click vào " Đi tiếp" 8. Kiểm tra chi tiết booking

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. chọn thông tin điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng 5. chọn khách sạn 6. chọn phòng 7. Điền thông tin khách nhận phòng & Người liên hệ

- Thông tin đặt phòng và khách nhận phòng hiển thị đúng và đầy đủ - Thông tin liên hệ hiển thị đúng thông tin đã nhập - Giá tiền hiển thị đúng

14

Thanh toán

Khởi tạo yêu cầu thanh toán thành công với booking 01 khách/phòng

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Nhập thông tin Điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng và click vào " Tìm Khách sạn" 5. Chọn khách sạn 6. Chọn phòng 7. Điền thông tin khách nhận phòng & người liên hệ và click vào " Đi tiếp" 8. Kiểm tra chi tiết booking & click vào " Đi tiếp" 9. Xác nhận đặt chỗ và click vào " Đến thanh toán"

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. chọn thông tin điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng 5. chọn khách sạn 6. chọn phòng 7. Điền thông tin khách nhận phòng & Người liên hệ

Người dùng được chuyển đến chức năng toán trên ứng dụng của Đối tác để thanh toán booking vừa chọn với số tiền chính xác.

15

Thanh toán

Hủy thanh toán booking 01 khách/1 phòng

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Nhập thông tin Điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng và click vào " Tìm Khách sạn" 5. Chọn khách sạn 6. Chọn phòng 7. Điền thông tin khách nhận phòng & người liên hệ và click vào " Đi tiếp" 8. Kiểm tra chi tiết booking & click vào " Đi tiếp" 9. Xác nhận đặt chỗ và click vào " Đến thanh toán" 10. Hủy thanh toán

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. chọn thông tin điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng 5. chọn khách sạn 6. chọn phòng 7. Điền thông tin khách nhận phòng & Người liên hệ

Người dùng được chuyển về trang chủ để tìm kiếm khách sạn mới Người dùng không bị trừ tiền trên tài khoản thanh toán, Phòng không được xuất.

16

Kết quả đặt phòng và Confirm email

Thanh toán thất bại với booking 01 khách/phòng

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Nhập thông tin Điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng và click vào " Tìm Khách sạn" 5. Chọn khách sạn 6. Chọn phòng 7. Điền thông tin khách nhận phòng & người liên hệ và click vào " Đi tiếp" 8. Kiểm tra chi tiết booking & click vào " Đi tiếp" 9. Xác nhận đặt chỗ và click vào " Đến thanh toán" 10. Thực hiện thanh toán thất bại

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. chọn thông tin điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng 5. chọn khách sạn 6. chọn phòng 7. Điền thông tin khách nhận phòng & Người liên hệ

- Đối tác sử dụng trang webview Booking result của Gotadi: 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result trên webview của Gotadi - giao diện thông báo "Thanh toán thất bại". 2. Email được gửi về cho người liên hệ - nội dung email thông báo "Thanh toán thất bại". 3. Người dùng được hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của đối tác. - Đối tác không sử dụng payment và trang webview Booking result của Gotadi: 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result của đối tác và yêu cầu phải có các trường thông tin: Trạng thái thanh toán/trạng thái đặt chỗ (xuất vé)/mã booking ID tương ứng với trạng thái Thanh toán thất bại Tóm tắt đặt chỗ bao gồm: Mã đặt chỗ (PNR)/Hành trình và ngày giờ bay 2. Email được gửi về cho người liên hệ - nội dung email thông báo "Thanh toán thất bại". 3. Người dùng được hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của đối tác.

17

Kết quả đặt phòng và Confirm email

Đặt phòng thành công

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Nhập thông tin Điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng và click vào " Tìm Khách sạn" 5. Chọn khách sạn 6. Chọn phòng 7. Điền thông tin khách nhận phòng & người liên hệ và click vào " Đi tiếp" 8. Kiểm tra chi tiết booking & click vào " Đi tiếp" 9. Xác nhận đặt chỗ và click vào " Đến thanh toán" 10. Thực hiện thanh toán thành công

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. chọn thông tin điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng 5. chọn khách sạn 6. chọn phòng 7. Điền thông tin khách nhận phòng & Người liên hệ

- Đối tác sử dụng trang webview Booking result của Gotadi: 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result trên webview của Gotadi - giao diện thông báo " Giao dịch thành công" 2. Email được gửi về email người liên hệ - nội dung email thông báo " Booking Successfully" và hiển thị đúng tất cả thông tin - Đối tác không sử dụng trang webview Booking result của Gotadi: 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result của đối tác và yêu cầu phải có các trường thông tin: Trạng thái thanh toán/trạng thái đặt chỗ (xuất vé)/mã booking ID tương ứng với trạng thái Booking Successfully Tóm tắt đặt chỗ bao gồm: Mã đặt phòng (PNR)/ Tên khách sạn và ngày check in/check out 2. Email được gửi về cho người liên hệ - nội dung email thông báo "Booking Successfully".

18

Kết quả đặt phòng và Confirm email

Xuất phòng thất bại - Chờ xử lý

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Nhập thông tin Điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng và click vào " Tìm Khách sạn" 5. Chọn khách sạn 6. Chọn phòng 7. Điền thông tin khách nhận phòng & người liên hệ và click vào " Đi tiếp" 8. Kiểm tra chi tiết booking & click vào " Đi tiếp" 9. Xác nhận đặt chỗ và click vào " Đến thanh toán" 10. Thực hiện thanh toán thành công

2. Tài khoản người dùng trên ứng dụng của Đối Tác 4. chọn thông tin điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng 5. chọn khách sạn 6. chọn phòng 7. Điền thông tin khách nhận phòng & Người liên hệ

- Đối tác sử dụng trang webview Booking result của Gotadi: 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result trên webview của Gotadi - giao diện thông báo " Xuất phòng thất bại - chờ xử lý" 2. Email booking gửi về email người liên hệ - nội dung email thông báo " Your Reservation is in Process" với các thông tin chính xác 3. Không hoàn tiền cho người dùng, chờ GTD xử lý. - Đối tác không sử dụng trang webview Booking result của Gotadi: 1. Người dùng được chuyển đến trang booking result của đối tác và yêu cầu phải có các trường thông tin: Trạng thái thanh toán/trạng thái đặt chỗ (xuất vé)/mã booking ID tương ứng với trạng thái Xuất phòng thất bại - chờ xử lý Tóm tắt đặt chỗ bao gồm: Mã đặt phòng (PNR)/ Tên khách sạn và ngày check in/check out 2. Email được gửi về cho người liên hệ - nội dung email thông báo "Your Reservation is in Process". 3. Không hoàn tiền cho người dùng, chờ GTD xử lý.

19

Luồng my booking

Load danh sách booking cũ

1. Mở ứng dụng của Đối tác. 2. Đăng nhập vào ứng dụng. 3. Truy cập vào chức năng lịch sử booking.

Truy cập thành công vào chức năng my booking.

Danh sách các booking được load ra đúng tài khoản của người dùng đã thực hiện book vé trước đó trên giao diện webview Gotadi.

20

Luồng my booking

Thanh toán lại booking cũ

1. Mở ứng dụng của Đối tác 2. Đăng nhập vào ứng dụng 3. Truy cập vào chức năng đặt Khách sạn 4. Nhập thông tin Điểm đến/ checkin - checkout/ số khách/ số phòng và click vào " Tìm Khách sạn" 5. Chọn khách sạn 6. Chọn phòng 7. Điền thông tin khách nhận phòng & người liên hệ và click vào " Đi tiếp" 8. Kiểm tra chi tiết booking & click vào " Đi tiếp" 9. Xác nhận đặt chỗ và click vào " Đến thanh toán" 10. Hủy thanh toán. 11. Truy cập vào chức năng My Booking và Tìm lại booking vừa tạo. 12. Click vào "Đến thanh toán".

Hành khách: Last name: NGUYEN First name: VAN A Người liên hệ: Last name: NGUYEN First name: VAN A

Người dùng được chuyển đến chức năng thanh toán toán trên ứng dụng của Đối tác để thanh toán Vé máy bay vừa chọn mua với số tiền chính xác.

Last updated