Phương thức Webview

Tài liệu mô tả các vấn đề liên quan đến việc triển khai hình thức kết nối Webview giữa Đối tác B2B2C (trong tài liệu này gọi là Đối tác) và Gotadi.

Quy trình kết nối

Bước 1: Khởi tạo tài khoản

Đối tác cung cấp thông tin để Gotadi khởi tạo tài khoản đại lý trên môi trường sandbox. Thông tin bao gồm:

 • Thông tin công ty:

  • Tên công ty

  • Địa chỉ công ty

  • Địa chỉ website

 • Thông tin quản trị viên:

  • Họ tên

  • Địa chỉ email

  • Số điện thoại

 • Thông tin kết nối:

  • Đường dẫn tới hệ thống của đối tác: Link sản phẩm, Link cổng thanh toán, …

  • Các tài liệu tích hợp liên quan

  • Public key của đối tác. (RSA public key chiều dài tối thiểu 1024 bit)

Bước 2: Cung cấp tài khoản trên môi trường sandbox

Gotadi khởi tạo tài khoản dựa vào thông tin Đối tác cung cấp và gửi lại các thông tin tài khoản cho Đối tác. Thông tin bao gồm:

 • Link kích hoạt tài khoản và đăng nhập vào B2B portal của Gotadi (Gửi vào email quản trị viên).

 • Đường dẫn tới hệ thống của Gotadi: <gotadi_api_gateway>

 • Public key của Gotadi. (RSA public key chiều dài tối thiểu 1024 bit)

 • Tham số truyền vào request header:

  • Khóa truy cập API: <api_key>

  • Mã truy cập của đối tác: <access_code>

Bước 3: Kết nối và kiểm thử

Đối tác kích hoạt tài khoản và sử dụng thông tin ở bước 2 tiến hành kết nối và kiểm thử trên môi trường sandbox

Bước 4: Nghiệm thu

Nghiệm thu Sandbox và Golive dịch vụ

Lưu ý: Trong quá trình kiểm thử nếu phát sinh các đặt chỗ cần refund hoặc hoàn/ hủy. Vui lòng làm theo hướng dẫn sau

Bước 5: Training & phối hợp chăm sóc khách hàng

Kết nối giữa team CS của Gotadi và đối tác để xây dựng kênh tương tác chung.

Ưu tiên các kênh trao đổi trực tiếp thông qua các ứng dụng OTA như Skype, Zalo, Viber hoặc các ứng dụng khác phù hợp với CS 2 bên. Training nghiệp vụ CS (nếu cần) để đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất từ mỗi phía

Giao diện Webview

Vui lòng tham khảo giao diện trong link dưới đây:

Gotadi có thể tùy biến về màu sắc theo yêu cầu để phù hợp với giao diện của Đối tác

Thuật ngữ và viết tắt

HTTP Response code

Mã lỗi

Các Email gửi cho khách hàng

 • Email giữ chỗ thành công chờ thanh toán

 • Email xuất vé thành công

 • Email giữ chỗ thất bại

 • Email thanh toán thất bại

 • Email thanh toán thành công chưa xuất được vé

Tài liệu liên quan

 • Thông tin kết nối giữa Gotadi và Đối tác.

 • Kịch bản kiểm kiểm thử.

 • Source code mẫu.

Last updated