🇻🇳Hành trình Nội Địa

Giới thiệu:

Mô tả các bước thực hiện & quy định khi đặt vé máy bay Nội địa Việt Nam trong quá trình kết nối giữa các đối tác và Gotadi trên cả 2 môi trường:

 • Môi trường thực tế - Production Environment

 • Môi trường kiểm thử - UAT Environment

Với vé máy bay:

Vui lòng thông báo trước khi thực hiện test vé

 1. Có thể search, đặt vé (không xuất vé) của các hãng

 2. Chỉ test xuất vé hãng VietnamAirlines và chỉ đặt tối đa 4 khách/booking

 3. Tên hành khách, số điện thoại, email phải đặt bằng chính tên người test và thông tin thật

 4. Không sử dụng các dữ liệu test giả (dummy data): NGUYEN VAN A, 0900000000, test@email.com,....

 5. Các vé cần test xuất (VNA) phải đặt cách xa ít nhất 30 ngày và không được trên cùng 1 chuyến bay, ngày bay

 6. Yêu cầu hoàn, hủy vé test trên UAT/PRODUCTION, vui lòng email tới địa chỉ system@gotadi.com trong ngày trước 16h. Nội dung yêu cầu hủy vé và refund số tiền cần hoàn trả (nếu có).

Email mẫu yêu cầu hoàn / hủy

Subject: [<Tên đối tác>-Testing] - Yêu cầu hoàn hủy vé máy bay <mã đặt chỗ>

Nội dung email:

<Nội dung tùy chọn>

Kèm theo thông tin đặt chỗ cần hoàn hủy:

 • Mã đặt chỗ

 • Mã tham chiếu

 • Hành trình

 • Tên các hành khách

Với khách sạn

Vui lòng thông báo trước khi thực hiện test vé

Chỉ được test trên các khách sạn do Gotadi cung cấp. Tùy thuộc vào thời điểm test, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của Gotadi để lấy danh sách khách sạn tại thời điểm test.

 1. Chọn ngày check in/out cách thời điểm test là 3 tháng

 2. Thông tin khách nhận phòng, email và số điện thoại phải đặt bằng chính tên người test và là thông tin thật

 3. Không sử dụng các dữ liệu test giả (dummy data): NGUYEN VAN A, 090000000, Test@gmail.com,.....

 4. Yêu cầu hoàn, hủy vé test trên UAT/PRODUCTION, vui lòng email tới địa chỉ system@gotadi.com và cc ota@gotadi.com trong ngày trước 16h. Nội dung yêu cầu hủy vé và refund số tiền cần hoàn trả (nếu có)

Email mẫu yêu cầu hoàn / hủy

Subject: [<Tên đối tác>-Testing] - Yêu cầu hoàn hủy khách sạn <mã đặt chỗ>

Nội dung email:

<Nội dung tùy chọn>

Kèm theo thông tin đặt chỗ cần hoàn hủy:

 • Mã đặt chỗ

 • Mã tham chiếu

 • Tên khách sạn

 • Tên các hành khách

 • Số tiền thanh toán

 • Ngày check in - check out

Thời điểm yêu cầu hủy phòng phải trước thời gian được hủy miễn phí ít nhất 48 tiếng

Ví dụ:

Điều kiện booking phòng: Hủy miễn phí trước 11:00 ngày 15/5/2022

Yêu cầu hủy đặt phòng phải được gửi trước 11:00 ngày 13/5/2022

Last updated